Uppsala, 24/2 2005

Jag heter Karin Ahrné och är doktorand i ekologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna i Uppsala. Jag har under två år studerat vilda bin och humlor i olika grönområden i Stockholm, däribland i Vaxmyra koloniområde, men också i andra koloniområden och kyrkogårdar. Jag samarbetar med Erik Andersson och Stephan Barthel på institutionen för systemekologi på Stockholms Universitet, de studerar bla fåglar och ekologisk kunskap hos förvaltare på några av mina grönområden. I mina studier ingår att placera ut så kallade bibatterier eller biholkar (se bifogade bilder), där solitära bin bygger bo, på de olika grönområdena för att se vilka arter av bin jag kan finna. Jag ställer ut 2st stolpar med holkar på varje område. Biholkarna ställs ut i april och samlas in i september. De solitära bina är som namnet antyder ensamlevande till skillnad från honungsbin och de är liksom humlorna mycket viktiga för pollinering av blommande växter. De är harmlösa det vill säga de sticks inte. Jag hade en sådan biholk stående i Vaxmyra koloniområde förra året och nu undrar jag om ni tycker att det går bra att jag sätter ut två stycken biholkar i vår igen? Naturligtvis sätter jag även en skylt intill så att besökare vet vad det är för någonting.

Vänliga hälsningar,

Karin Ahrné

Foto N. Erik Sjödin

Föregående     Tillbaka