Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Stugor
Lediga Lotter
Bilder
Medlemssidor

Om Vaxmyra koloniområde

Vaxmyra är en ideell koloniträdgårdsförening i Upplands Väsby som bildades 1985.
Området är beläget i Upplands Väsby i norra Stockholm.

Vi arrenderar marken av Upplands Väsby kommun och föreningen hyr i sin tur ut till kolonisterna. Själva stugan äger dock kolonisten.

Tillsammans är vi en förening. Att vara medlem innebär förpliktelser såsom att hålla området snyggt och städat, underhålla grusvägar, gemensamma uthus & samlingslokaler samt en viss maskinpark. Som medlem är man aktiv i de gemensamma åtaganden som finns i föreningen. Alla kan bidra med något! Välkomna!

Nyttjanderättsavtal Stadgar Ordningsregler
Vaxmyra koloniträdgårdförening Tag gärna kontakt med oss Medlem i Koloniträdgårdsförbundet
Box 108  194 22 Upplands Väsby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1