Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Stugor
Lediga Lotter
Bilder
Logga in och läs viktig information för alla medlemmar
För att komma vidare till medlemssidorna måste du ange ditt namn och din kod

Namn: 

Kod:   
Är du medlem och inte har någon kod sänd ett mejl med namn och lottnummer till
Webansvarig@vaxmyra.se så skickar vi koden.
Om du flyttar eller ändrar e-postadress kom ihåg att meddela styrelsen.
Vattnet släpps på 17 april, kl 12.00.
ÅRSMÖTE 2021 hålls 4 juli utomhus, vid föreningshuset, välkommen! Information har skickats ut, hör av dig om du inte fått det.
Årsmötet är framflyttat pga av pandemin.
Vaxmyra kolonitr�dg�rdf�rening Tag g�rna kontakt med oss Medlem i Kolonitr�dg�rdsf�rbundet
Box 108  194 22 Upplands V�sby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1