Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Stugor
Lediga Lotter
Bilder
För att komma vidare måste du ange ditt namn och din kod

Namn: 

Kod:   
Är du medlem och inte har någon kod sänd ett mail med namn och lottnummer till
Webansvarig@vaxmyra.se så skickar vi koden
Vaxmyra koloniträdgårdförening Tag gärna kontakt med oss Medlem i Koloniträdgårdsförbundet
Box 108  194 22 Upplands Väsby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1