Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Lotter
Bilder
Medlemssidor
Vi har för närvarande inga lediga stugor
Fyll gärna i vår intresseanmälan   Intresseanmälan Word
  Intresseanmälan Pdf
och maila den till Intresse@vaxmyra.se
Kolla vår tomtkarta för att se var lotten är belägen Tomtkarta
Vaxmyra koloniträdgårdförening Tag gärna kontakt med oss Medlem i Koloniträdgårdsförbundet
Box 108  194 22 Upplands Väsby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1