Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Stugor
Bilder
Medlemssidor
Värderingspris och högsta försäljningspris 9 419 kr.
Är du intresserad tag kontakt med  Gun Eriksson 0736-282878
eller  Maj-Britt Sandberg 0704-144504
Vaxmyra koloniträdgårdförening Tag gärna kontakt med oss Medlem i Koloniträdgårdsförbundet
Box 108  194 22 Upplands Väsby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1