Startsida
Om Vaxmyra
Lediga Stugor
Lediga Lotter
Medlemssidor
Några bilder från vårt sköna område                                
En Bild över Vaxmyra koloniområde Föreningshuset Vaxmyra koloniområde Servicehuset Vaxmyra koloniområde Spirean i full blom Vårblommor i stenpartiet Trädgårdskonst Trädgårdskonst
Blomsterprakt Studier av humlor och bin på Vaxmyra koloniområde
Vaxmyra koloniträdgårdförening Tag gärna kontakt med oss Medlem i Koloniträdgårdsförbundet
Box 108  194 22 Upplands Väsby Styrelse@vaxmyra.se
Postgiro  483 21 92-1